ŚCIŚLE WYZNACZONE WYMIARY

Pojmujemy go jako pewną przestrzeń o ściśle wyznaczonych wymiarach, a kiedy indziej – jako pewien ruch w tego rodzaju przestrzeni; używamy go głównie jako narzędzia intelektu. „Upływania” Hopi nie da się ująć w kategoriach przestrzeni czy ruchu, jest ono raczej pewnym sposobem, w jaki życie różni się od formy, a świadomość in toto od swych przestrzennych ele­mentów. Stąd też niektóre pojęcia zrodzone przez nasz sposób widzenia czasu, jak np. pojęcie absolutnej jednoczesności, są w ramach koncepcji Hopi bardzo trudne do wyrażenia albo wręcz nieprzetłumaczalne i pozbawione sensu; muszą zostać zastąpione pojęciami operacyjnymi. My rozumiemy przez „materię” pewien fizyczny typ „sub­stancji” czy „tworzywa”, pozbawioną kształtu jednostkę rozciągłą przestrzennie, która musi być połączona z formą, zanim zacznie realnie istnieć.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *